TAPA TOIMIA –
ASIAKASLUPAUKSEMME

URA Group Oy:lle asiakassuhde on aito kumppanuussuhde –
tahtotilamme on kasvaa yhdessä päämiehemme/asiakkaamme kanssa.

  • Nopea ja tehokas reagointikyky muuttuvissa tilanteissa
  • Hintaan ei sisälly ”piilokuluja”
  • Täysi läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa

Asiakkaan menestyminen on myös URA Groupin intressi – yhdessä kehittäminen ja menestys.
URA Groupin toimintamalliin kuuluu, että työpisteessä on aina tarvittavaan päätöksentekoon ja johtamiseen valtuutettu pätevä henkilö. Asiakkaan edustaja voi käydä URA Groupin vastuuhenkilön kanssa päivittäiset operatiiviset asiat, kehitysehdotukset ja mahdolliset palauteet läpi heti niiden ilmaantuessa. Myös tarvittavat muutokset tai korjaukset voidaan implementoida viipymättä, kun niistä on yhdessä sovittu.

Ihmiset tekevät laadun

Lean-ajattelun ydin on asiakkaassa. Kaikki mahdollinen karsitaan, jolla ei luoda asiakkaalle arvoa. Ydinajatuksena on virtauksen maksimointi ja hukan poistaminen – liiketoiminnan toteuttaminen kannattavasti.
Ihmiset tekevät laadun. Prosessi toimii kuten ihminen toimii. Prosessien kehityksessä on siis oleellista ymmärtää, että kyse on ihmisten johtamisesta. Toiminta kehittyy niiden ihmisten toimesta, jotka oikeasti toteuttavat kyseessä olevaa prosessia.
Työnantajana URA Group nojaa ammattitaitoiseen ja työtehtäviinsä sitoutuneeseen henkilöstöön. URA Group tukee jokaisen työntekijänsä yksilöllistä osaamista ja ammattitaidon kehittämistä. Tämä on koko yhtiön menestymisen ydin.

Onnistunut rekrytointi on hyvän toiminnan lähtökohta. Nykyaikaiset rekrytoinnin työvälineet ja osaava HR-kumppanimme luovat hyvän pohjan onnistuneille rekrytoinneille. Oleellista on kuitenkin tuntea ja tietää toimialan osaajat. Oikeiden ja motivoituneiden osaajien sitouttaminen URA Groupin tiimiin luo kestävän pohjan laadukkaan, luotettavan ja kustannustehokkaan palvelun tuottamiselle asiakkaillemme.