VASTUULLISUUS

Kaikessa toiminnassamme otamme huomioon myös ympäristö- ja henkilövastuun sekä yhteiskunnalliset ja hallinnolliset tekijät – ns. ESG-asiat. Yritysvastuuasiat on kytketty kiinteästi kaikkiin liiketoimintaprosesseihimme ja riskienhallinnan menettelytapoihin. Vastuullisuuspolitiikkamme on integroitu osaksi URA Groupin strategiaa. Hyvän liiketavan periaatteet (Code of Conduct) on hyvän hallintotapamme ydin.

URA Groupin yhteistyö asiakkaidensa kanssa luo vankan perustan vastuulliselle liiketoiminnalle ja vastuullinen toiminta tukee koko arvoverkoston menestystä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

URA Groupin yritysvastuuta ohjaavat johtamisperiaatteet koostuvat seuraavista osa-alueista:

YHTEISKUNTA

 • Edistämme turvallisia ja terveellisiä työolosuhteita.
 • Panostamme henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin.
 • Pyrimme asiakastyytyväisyyden jatkuvaan kehittämiseen. Korkea asiakastyytyväisyys luo pohjan kestävälle liiketoiminnalle.
  Seuraamme omaa hankintaketjuamme erityisenä tavoitteena edistää kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamista ja työelämän oikeuksien toteutumista.
 • Edistämme myönteisiä suhteita yhteiskunnallisiin sidosryhmiin.

HALLINTO

 • ESG-asiat on integroitu osaksi päivittäistä toimintaamme.
 • Emme hyväksy lahjontaa. Noudatamme rikoslain mukaista lahjuskieltoa, joka koskee sekä lahjuksen tarjoamista, että sen ottamista elinkeinotoiminnassa.
 • Edistämme vapaata kilpailua. Emme osallistu kartelleihin, käytä väärin määräävää
  markkina-asemaa tai rajoita kilpailua kielletyillä jakelusopimuksilla.
 • Toimimme rahanpesun estämiseksi. Vastaanotamme ainoastaan sellaisia varoja,
  joiden alkuperän laillisuutta ei ole syytä epäillä.
 • Edistämme markkinoiden luotettavuutta ja oikeudenmukaisuutta noudattamalla
  sisäpiirisääntelyä.
 • Suojelemme luottamuksellisuutta. Ylläpidämme korkeaa tietoturva- ja tietosuojatasoa.

YMPÄRISTÖ

 • Edistämme energia- ja materiaalitehokkuutta. Tavoitteena on raaka-aineiden tehokas käyttö sekä jätteiden vähentäminen.
 • Etsimme keinoja ympäristökuormituksen vähentämiseksi.
 • Yrityksen toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.
 • Tuemme ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.