Siirry sisältöön

Ainutlaatuinen palvelumalli parantaa
laatua ja tuo säästöjä

URA Group on tekijöiden talo. Toimintamallimme perustuu kumppanuusajatteluun, jossa oma kokemuksemme valjastetaan  100 %:sti asiakasyrityksen tarpeisiin.

Kumppanuusajattelua ohjaavat yhteiset tavoitteet sekä jaettu hyödyn- ja riskienjakomalli. Kumpikin osapuoli hyötyy lean-ajattelun mukaisesta jatkuvasta prosessien kehittämisestä. Tätä arvostavat yrityksessäsi sekä logistiikan sujuvuudesta että liiketoiminnan kannattavuudesta vastaavat henkilöt.

Ulkoistamalla sisälogistiikan hallinnan URA Groupille, muutat  logistiikan kiinteät kustannukset muuttuviksi kuluiksi. Samalla parannat merkittävästi yrityksenne kykyä reagoida volyymin muutoksiin. Samalla huolehdit asiakkaittesi  palvelukokemuksen laadusta. Palvelun kustannukset koostuvat tehdyistä työsuoritteista ja tapahtumista, ei käytetystä työajasta. Materiaalivirtojen volyymien muuttuessa me huolehdimme mm. lisähenkilökunnan perehdyttämisestä ja ylitöiden kustannuksista. Vastaavasti tavaramäärän hiipuessa käsittelykulut putoavat välittömästi.

Hyödynnämme tehokkaasti digitaalisia välineitä prosessien seurannassa ja kommunikaatiossa. Toimintamme on läpinäkyvää ja vastuullista, täyttäen asiakasyritysten vastuullisuus- ja laatuketjut.

Viisi syytä valita URA Group:

  1. Kustannusten muuttuminen kiinteistä muuttuviksi kuluiksi
  2. Nopea ja tehokas reagointi muuttuvissa tilanteissa
  3. Täysi läpinäkyvyys koko prosessiin
  4. Aito kumppanuus – jaettu hyödyn- ja riskienjakomalli
  5. Koulutettu, motivoitunut henkilöstö

Katso, missä ja miten paljon voit säästää omassa toiminnassasi

Miten alkuun?

Aloitamme aina kokonaisvaltaisesta kartoituksesta, jolla selvitämme toiminnan volyymin, haasteet ja mahdollisuudet. Samalla sovimme yhteisistä tavoitteista ja sovimme jaetusta hyödyn- ja riskienjakomallista.

Analyysin perusteella esittelemme käytännön suunnitelman työtapojen ja prosessien kehittämiseksi kustannusvaikutuksineen.

Yhteistyön käynnistyttyä  seuraamme jatkuvasti toimintaa yhteisten mittareiden avulla ja vastaamme projektin dokumentoinnista ja viestinnästä.